BME Huree Univ. 

2021 оны шинэ жилийн элсэлт

Бүртгүүлэгчийн

https://elselt.huree.edu.mn/ ХүрээМХТДС-ийн BioMedical Engineering эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн Тэнхим Онлайнаар элсэлт авах: https://elselt.huree.edu.mn/