Төгссөний дараа

Төгссөний дараах ажлын байр

• Солонгосын алдартай их сургуулиудад магистр, докторт суралцах
• Солонгос болон монгол дахь эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн компанид ажилд орох
• Улсын болон хувийн эмнэлгүүдэд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженерээр ажилд орох
• Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн компани байгуулах
•  Улсын 1, 2, 3-р шатлалын эмнэлэг(хот, дүүрэг, бүсийн оношлогооны төв, аймгийн нэгдсэн эмнэлэг,)
•  Хувийн эмнэлэг
• Тоног төхөөрөмж ханган нийлүүлэгч компаниуд болон засвар үйлчилгээний компаниуд
• Эрүүл мэндийн яам
• Улсын мэргэжлийн хяналтын газар
• Өөрийн бизнесийг эхлүүлэх бүрэн боломжтой