Анагаах ухаан

Анагаах ухаан 

Биологи, 
Анагаахын нэр томъёо, 
Анатоми,
Хүний Физиологи,
Анагаахын англи хэл