танилцуулга

Тэнхимийн зорилго

Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн мэргэжлээр сурч байгаа оюутнуудыг цаашид үргэлжлүүлэн суралцуулах, анагаах ухааны судалгаа хийх болон мэргэжлийн өндөр яадвартай инженер техникийн мэргэжилтэн бэлтгэн гаргах, чанарйн өндөр түвшинд сургалтыг явуулахад оршино. 

Электроник, эмнэлгийн техник, тархи судлалын  хосолсон мэдлэгийг заадаг. Нарийн мэргэжлийн салбарууд нь оптик, амьд организм судлал, биоматериал, дүрслэл оношлогоо, био нано технологи, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж  ашиглалт гэх  мэт. Олон улсын шаардлагад нийцсэн глобал мэргэжилтэнг   бэлтгэхийн тулд өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна.

1. Мэргэжилтний хувьд
Анагаахын салбарын гол технологийг хөгжүүлэгч мэргэжилтэн хийгээд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн боловсон хүчинг бэлтгэх
2. Олон улсын мэргэжилтэн
Мэргэжлийн мэдлэг болон гадаад хэлний чадвар бүхий олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх  мэргэжилтэн бэлтгэх
3. Хосолмол чадвар
Хариуцлагатай, багаар ажиллагч, нийгмийн идэвхтэй, олон талын чадварлаг хүнийг бэлтгэх