Эмнэлгийн тоног

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ухаан 

Мэргэжлийн удиртгал,
Эмнэлгийн техникийн үндсэн туршилт, 
Анагаахын системийн загварчлал, 
Биосенсор, 
Орчин үеийн анагаахын систем, 
Нано анагаах ухаан, 
Эмчилгээ ба оношлогооны систем, 
Хиймэл анагаах ухааны инженерчлэл, 
3D хиймэл эрхтэн хэвлэгч